Polgármesterek, alpolgármesterek, önkormányzati képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozata

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 39.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül az Mötv. 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén az Mötv. 39.§ (2) bekezdése alapján - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig - a polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati képviselő e tisztségből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

A Mötv. 39.§ (1) bekezdése alapján saját vagyonnyilatkozathoz csatolni köteles a közös háztartásban élő házas- vagy élettársnak, valamint gyermeknek az Mötv. 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát is.

A Dura Stúdió, jogász és közigazgatási szakértőink által szerkesztett, ellenőrzött, valamint speciális nyomdai technikával gyártott nyomtatványcsomagjaink tartalmazzák:

  • a törvényi előírás szerinti vagyonnyilatkozatot,
  • az átadáshoz szükséges dokumentációkat,
  • a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság igazolását a nyilatkozatok átvételéről,
  • ellenőrzési eljárással kapcsolatos adatlapot,
  • Alkalmazási Tanácsok”-at (értelmező útmutatót) a vagyonnyilatkozat-tételi nyomtatványok kitöltéséhez.

A nyomtatvány csomagokhoz biztosítunk az átadáshoz szükséges – az adatvédelmi követelményeknek megfelelő – borítékokat is.

TÁJÉKOZTATÓK ÉS MINTÁK     MEGRENDELÉS

További információkért hívjon minket:

+36-1-445-2017

Közszolgálatban álló személyek és hozzátartozóik vagyonnyilatkozata

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. meghatározza a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett közszolgálatban álló személyek körét, valamint rendelkezik a nyilatkozat tartalmáról. A vagyonnyilatkozatra kötelezettnek a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről is nyilatkoznia kell.
Vagyonnyilatkozat csomagjainkat a törvény előírásainak alakítottuk ki.

TÁJÉKOZTATÓK ÉS MINTÁK    

További információkért hívjon minket:

+36-1-445-2017